Przed wypożyczeniem przyczepy, osoba korzystająca z usługi - zwana dalej "Klientem" zobowiązana jest do:
a) przedstawienia dwóch dokumentów tożsamości;-dowód osobisty lub prawojazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu;
b) określenia czasu użytkowania przyczepy;
c) opłacenia usługi "z góry";
d) sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania układu elektrycznego, mechanicznego oraz stanu ogumienia.
Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić przedstawicielowi wypożyczalni.

Opłata za usługę pobierana jest zgodnie z cennikiem wypożyczalni i stanowi iloczyn stawki dobowej i ilości dni.

Z przyczepy nie wolno zdejmować plandeki na czas jazdy i jechać z samym stelażem, gdyż powoduje to uszkodzeniem stelaża.

Klient zobowiązuje się do nie przekraczania ładowności przyczepy.

 

Za wszelkie uszkodzenia przyczepy, jak również kradzież w okresie trwania usługi odpowiada Klient.W przypadku uszkodzenia przyczepy naprawę wykonuje Klient lub za zgodą Wypożyczalni opłaca przewidywany koszt naprawy. W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia przyczepy Klient płaci równowartość wartości przyczepy.

Usługa zostaje zakończona odbiorem technicznym, zwrotem wszelkich dokumentów (dowód rejestr., Polisa OC ) W przypadku nie odebrania przyczepy usługa trwa, a jej koszt ponosi Klient.

Nie zwrócenie przyczepy stanowi przestępstwo przywłaszczenia według Kodeksu Karnego.

Klient podpisując umowę oświadcza że znane są mu przepisy kodeksu ruchu drogowego dotyczące użytkowania i poruszania się z przyczepami samochodowymi oraz że posiada uprawnienia do holowania wypożyczonej przyczepy.

W kwestiach których nie regulują powyższe postanowienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klient wypożyczalni otrzymuje kopię zawartej umowy.

 

pojazdy oraz zespoły pojazdów z przyczepą

Obszar niezabudowany
Autostrada 80 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa 80 km/h
Droga ekspresowa jednojezdniowa 80 km/h
Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 80 km/h
Droga zwykła 70 km/h
Obszar zabudowany
Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
Strefa zamieszkania 20 km/h